Kompetencer, der skaber værdi

Interim leder eller specialist – når du står og mangler en specialist, leder eller direktør her og nu.

Tidsbegrænset ledelsessupport ved mangel på unikke kompetencer i en virksomhed kan være altafgørende i forhold til at bevare momentum eller løfte forretningen til nye højder. Med et minimum af formaliteter og forpligtelser for jeres virksomhed kan I leje en leder for en aftalt periode.

Interim medarbejder er tilførslen af midlertidige og specifikke ledelsesmæssige ressourcer og kompetencer, der kan aktiveres hurtigt og effektivt. Som virksomhed har I mulighed for at styrke forretningen gennem en hurtig, fleksibel og midlertidig interim løsning.

Unikke ledelseskompetencer ved akutte behov eller nye strategiske udfordringer

Flere forretningsområder kræver et højt fagligt niveau samt erfaren ledelse og beslutningskraft. Med en interim løsning får virksomheden en kandidat, som allerede fra dag et er i stand til at eksekvere og gøre det ud for den ressourceperson, som jeres virksomhed står og mangler – hvad enten der er tale om driftsledelse eller strategisk udvikling.

Nogle almindelige scenarier, hvor midlertidig ledelse kan være en ideel løsning, er ved:

Organisationsændringer eller omstruktureringer ifm. fusion, køb/frasalg, turnaround, virksomhedskrise, m.m.

Akut mangel på spidskompetencer ifm. sygdom, opsigelser, spidsbelastning, branche- eller markedsspecifikke udfordringer, m.m.

Forudsigelig mangel på driftskompetencer ifm. barsel, orlov, kontinuitet efter en afgang, m.m.

Nye strategiske udfordringer ifm. nyt projekt, nyt produkt, nyt marked, ny forretningsenhed, m.m.

En interim løsning er en variabel omkostning
Fastansættelse af en specialist, leder eller direktør udgør en betydelig økonomisk investering for en virksomhed, da der oveni lønomkostninger kommer pension, forsikring, bonus, feriepenge, fratrædelse samt eventuelle yderligere personalegoder. Med interim løsning undgår I de juridiske og økonomiske forpligtelser, der er ved at fastansætte samt de risici, der er for en fejlansættelse ved akut behov for ressourcer. Dvs. med et minimum af alt det administrative, og I modtager blot en faktura (B2B). Da midlertidige ledere tilbyder deres kompetencer til en dagsløn, er det en omkostningseffektiv og gennemsigtig løsning sammenlignet med en fastansættelse. Ofte vil ledelse efter behov i form af en interim manager ikke være dyrere sammenlignet med omkostninger ved en fastansat leder i samme periode.

Interim lederen kan give arbejdsro til langsigtet rekruttering
En interim løsning kan også bruges i forbindelse med ledelsesrekruttering. På den måde sikrer virksomheden overlevering fra den fratrædende leder samtidig med, at der skabes ro omkring rekrutteringen af den rette kandidat til stillingen i fremtiden. Interim manageren bliver primært valgt på sine faglige kvalifikationer og erfaringer med at have løst opgaver, som modsvarer det akutte behov i virksomheden. Dermed sikrer virksomheden, at kandidaten kan være udførende fra første arbejdsdag.
Sideløbende med at interim lederen løser konkrete opgaver i en begrænset periode, kan der således findes den helt rigtige kandidat, som både fagligt og socialt kan indfri virksomhedens strategiplaner og blive en naturlig del af virksomhedens DNA på længere sigt. På den måde, bliver jeres virksomhed både løftet her og nu og i fremtiden.

Kontakt vedr. interim løsninger: Partner Knud Erik Knudsen, T 24 82 48 36

Del dette med en ven